آموزش كامپيوتر

Axialist Icon Workshop
3,500 تومان

آموزش کاربردی FlieZella
3,500 تومان

آموررش کاربردی ارسال و دریافت فایل ها با FTP

دریا - آموزشی Java Script
7,500 تومان

به همراه هدیه ویژه :آموزش مقدماتی Dreamweaver Cs5 وشامل 6 ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته می باشد.

دریا - آموزشی الفبای کامپیوتر
7,500 تومان

به همراه هدیه ویژه :آموزش کاربردی ایمیل و مسنجر و شامل 3 ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته می باشد .