بردهاي آموزشي

ربات مسیر یاب
350,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل DC موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB
280,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

عمق سنج مایعات و فاصله سنج ( 20CM تا 600CM )
350,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل سروو موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB
200,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل استپ موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB
250,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل سروو موتور با قابلیت زمان بندی
250,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

ارسال بی سیم متن از کامپیوتر با ارتباط رادیویی (HMR و HMT)
350,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل استپ موتور با کیپد
220,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل از راه دور 8 وسیله برقی از طریق خط تلفن
250,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

کنترل بی سیم DC موتور با فرستنده رادیویی
300,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

دزدگیر با قابلیت شماره گیری
250,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی

قفل رمز با کارت تلفن
170,000 تومان

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی