آموزش زبان

آموزش زبان تایلندی به روش نصرت
25,000 تومان

آموزش و مکالمه زبان تایلندی بیش از 12 ساعت تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری

آموزش زبان دانمارکی به روش نصرت
25,000 تومان

این مجموعه شامل: آموزش و مکالمه زبان دانمارکی بیش از 12 ساعت

آموزش زبان نروژی به روش نصرت
25,000 تومان

این مجموعه شامل: آموزش و مکالمه زبان نروژی بیش از 12 ساعت

آموزش زبان پرتغالی به روش نصرت
25,000 تومان

آموزش و مکالمه زبان پرتغالی بیش از 12 ساعت تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری

آموزش زبان Face To Face
15,000 تومان

آموزش سریع مکالمه انگلیسی با face2face

آموزش زبان کره ای به روش نصرت
25,000 تومان

دوره مقدماتی ، مکالمه زبان کره ای دریک ماه با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس روش استفاده آسان برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی به زبان کره ای

آموزش زبان سوئدی به روش نصرت
25,000 تومان

دوره مقدماتی مکالمات زبان سوئدی نصرت دریک ماه با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس روش استفاده آسان برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی به زبان سوئدی

آموزش زبان فارسی به روش نصرت
25,000 تومان

دوره مقدماتی ـ مکالمه زبان فارسی نصرت دریک ماه با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس

آموزش زبان چینی به روش نصرت
25,000 تومان

این مجموعه شامل : آموزش و مکالمه زبان چینی بیش از 12 ساعت . تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری . آموزش مکالمه و یادگیری آن در 30 روز .

آموزش زبان روسی به روش نصرت
25,000 تومان

این مجموعه شامل : بیش از 12 ساعت آموزش شامل محاوره ، آشنایی با لغات ، آموزش حروف اضافه ، آشنایی با جمله سازی . تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری . آموزش مکالمه و یادگیری آن در 30 روز

آموزش زبان فرانسه به روش نصرت
25,000 تومان

این مجموعه شامل : آموزش و مکامله زبان فرانسه بیش از 10 ساعت . تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری . آموزش مکالمه و یادیگری آن در 30 روز .