آموزش درسي دانشگاهی

پکیج طلایی آموزش تصویری درس سیستم عامل به زبان فارسی
14,500 تومان

فیلم آموزشی و پکیچ طلایی درس سیستم عامل ویژه دانشجویان کارشناسی و داوطلبان کارشناسی ارشد تهیه کرده

خرید پستی مجموعه آموزشی درس ریاضی مهندسی به زبان فارسی
16,000 تومان

فیلم فارسی درس ریاضی مهندسی این فیلم بی نظیر شامل آموزش درس درس ریاضی مهندسی به صورت مفهومی همراه

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور- اقتصاد مهندسی
40,000 تومان

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور شرح کامل درس مطابق با سر فصلها و منابع دانشگاه پیام نور اصول پایه ای و مقدماتی در اقتصاد مهندسی معرفی فاکتورهای مالی در اقتصاد مهندسی بررسی حالـــتهای خاص خبر آیند مالی و...

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور- معادلات دیفرانسیل
35,000 تومان

آموزش تصویری دروس دانشگاهی لوح زرین پیام نور شرح کامل درس مطابق با سرفصل ها و منابع دانشگاه پیام نور رشته های فنی و مهندسی حل مثال های متعدد حل تمرین های کتاب درسی

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور ادبیات فارسی
40,000 تومان

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور شرح کامل درس مطابق با سر فصلها و منابع دانشگاه پیام نور آموزش آرایه های ادبی دستور زبان فارسی تاریخ ادبیات

آموزش تصویری کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع
35,000 تومان

آموزش تصویری دروس دانشگاهی لوح زرین پیام نور استاد: الهام نیکنام رشته های مهندسی صنایع و ریاضی کاربردی آمار 2 رشته های علوم پایه

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور - آمارو احتمالات مهندسی
45,000 تومان

شرح کامل درس مطابق با سرفصل ها و منابع دانشگاه پیام نور رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه حل مثال های متعدد حل تمرین های کتاب درسی استاد: محمد باقر حاتمی

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور- اصول حسابداری
50,000 تومان

- شرح کامل درس مطابق با سر فصلها و منابع دانشگاه پیام نور - حل مثال های متعدد - حل تمرین های کتاب درسی

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور-آمار وکاربرد آن در مدیریت
60,000 تومان

- شرح کامل درس مطابق با سر فصلها و منابع دانشگاه پیام نور - حل مثال های متعدد - حل تمرین های کتاب درسی - حل نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور- فیزیک عمومی 2
45,000 تومان

شرح کامل درس مطابق با سر فصلها و منابع دانشگاه پیام نور - حل مثال های متعدد - حل تمرین های کتاب درسی - حل نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور- فیزیک عمومی 1
45,000 تومان

شرح کامل درس مطابق با سر فصلها و منابع دانشگاه پیام نور - حل مثال های متعدد - حل تمرین های کتاب درسی - حل نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته

آموزش تصویری دروس دانشگاه پیام نور- ریاضی عمومی 2
50,000 تومان

شرح کامل درس مطابق با سر فصلها و منابع دانشگاه پیام نور - حل مثال های متعدد - حل تمرین های کتاب درسی - حل نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته