مدیریت و اقتصاد

خلاصه 100 کتاب مدیریتی(3)
15,000 تومان

خلاصه برترین کتابهای مدیریتی

خلاصه 100 کتاب مدیریتی (2)
15,000 تومان

خلاصه برترین کتابهای مدیریتی

کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری
10,000 تومان

برترین کتاب های مالی و سرمایه گذاری

خلاصه 100 کتاب مدیریتی
15,000 تومان

خلاصه بهترین کتابهای مدیریتی از بهترین نویسندگان دنیا