آهنگ و موسيقي

آموزش پیانو از مبتدی تا حرفه ای
9,800 تومان

آموزش جامع تصویری پیانو توسط استاد جلیل سجاد قابل اجرا بر روی کامپیوتر و پلیرهای خانگی

آموزش ساز درامز سطح پیشرفته
12,000 تومان

در یادگیری اجرای ساز درامز حرفه ای شوید. آموزش جامع تصویری ساز درامز قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها توسط استاد: امیر شمسی پور

آموزش تصویری ساز درامز
12,000 تومان

در یادگیری اجرای ساز درامز حرفه ای شوید. آموزش جامع تصویری ساز درامز قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها توسط استاد: امیر شمسی پور

آموزش گیتار فلامنکو سطح پیشرفته
12,000 تومان

در یادگیری ساز گیتار فلامنکو حرفه ای شوید. آموزش جامع تصویری ساز سنتور قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر توسط استاد: مهدی نظریان

آموزش ساز سنتور سطح پیشرفته
12,000 تومان

در یادگیری ساز سنتور حرفه ای شوید. آموزش جامع تصویری ساز سنتور قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر توسط استاد: احسان علیزاده

آموزش ساز تار سطح پیشرفته
12,000 تومان

لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید. گام های مرتبط با سه تار دستگاه شناسی کوک شناسی ردیف نوازی دستگاه ماهور دو قطعه کلاسیک با ساز تار استاد: مهران اعظمی کیا

آمـوزش ساز نی سطح پیشرفته
12,000 تومان

در یادگیری ساز نی حرفه ای شوید. آموزش جامع تصویری ساز نی قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها توسط استاد: محمد عابدینی