آزمون های کارشناسی ارشد

مجموعه آموزشی درس ساختمان گسسته (ریاضی گسسته) به زبان فارسی
15,800 تومان

مجموعه فیلم آموزشی درس ساختمان گسسته به زبان فارسی را به همراه جزوه های دستنویس موسسه های پارسه و

جزوات ارشد مدیریت دولتی
20,000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی + نمونه سوال

جزوات ارشد مدیریت منابع انسانی
20,000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی+نمونه سوال

جزوات ارشد مدیریت تکنولوژی
20,000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی+نمونه سوال

جزوات ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
20,000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات+نمونه سوال

جزوات ارشد مدیریت بازرگانی
20,000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی+نمونه سوال

مجموعه آموزشی درس معماری کامپیوتر (کارشناسی ارشد) به زبان فارسی
14,900 تومان

مجموعه فیلمهای آموزشی درس معماری کامپیوتر فارسی را برای داوطلبان شرکت در کنکور ارشد آماده کرده اایم

مجموعه آموزشی درس مهندسی نرم افزار به زبان فارسی
14,500 تومان

مجموعه فیلمهای آموزشی درس مهندسی نرم افزار را ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد و دانشجویان عزیز

جزوات ارشد مدیریت صنعتی
20,000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی+نمونه سوال