آموزش میکس و مونتاژ

دریا - آموزشی After effects Cs5
9,500 تومان

به همراه هدیه ویژه:آموزش مقدماتی Premiere Csf وشامل2ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته موجود می باشد.

دریا-آموزشی premiere cs5
9,500 تومان

به همراه هدیه ویژه: آموزش مقدماتی after effects cs5 و شامل 5 ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته میباشد