فني و مهندسي

نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت + آموزش
10,000 تومان

نرم افزارهای کاربردی مهندسی صنایع ومدیریت +آموزش کاربردی

دانشنامه دیجیتال مهندسی صنایع (نسخه 6)
65,000 تومان

جامع ترین بسته آموزشی مهندسی صنایع: جزوات موضوعی، هندبوک، استانداردها، نرم افزارها، و ..

دانشنامه دیجیتال مهندسی برق (نسخه 7)
82,000 تومان

جامع ترین بسته آموزشی مهندسی برق: جزوات موضوعی، هندبوک، استانداردها، نرم افزارها، کتب لاتین و ...

دانشنامه دیجیتال مهندسی شیمی (نسخه 7)
65,000 تومان

جامع ترین بانک اطلاعاتی مهندسی شیمی: جزوات موضوعی، کتب لاتین، هندبوک و استانداردها، نرم افزارها و..

بسته جامع آموزشی مهندسی مکانیک (نسخه 6)
50,000 تومان

جامع ترین بسته آموزشی مهندسی مکانیک: جزوات موضوعی، هندبوک، استانداردها، نرم افزارها، کتب لاتین و ..