كالاهاي عروسكي

مدادتراش جادویی شامل تراش و جا قلمی دکوری
7,000 تومان

جاقلمی جادویی یک مداتراش، جاخودکاری و یک دکوری شیک روی میز بهترین هدیه برای دانش آموزان است