سخت افزار كامپيوتر

کارت صدا ZECYBER
19,000 تومان

کارت صدا pcinightingale valueپخش صدا با وضعیت sdپشتیبانی از فورمت karaoke و چهار کانال