مديريت واقتصاد

کتاب رهبری و مدیر یک دقیقه ای
1,600 تومان

نوشته:کنت بلانچارد،ناشر:معیار علم،ترجمه:لیلا آزادی؛ یک رهبر خوب شوید و به دیگران انگیزه دهید

کتاب نخستین گام های مدیریت
12,000 تومان

نوشته : لورن بی.بلکر - گری اس.تاپچیک،ناشر : رسا،ترجمه : محمد گذر آبادی؛مدیریت را از کجا آغاز کنیم؟

کتاب خود رهبری و مدیر یک دقیقه ای
2,500 تومان

نوشته : کنت بلانچارد،ناشر : معیار علم،ترجمه : لیلا آزادی؛افزایش کارایی از طریق خودرهبری موقعیتی

کتاب زنجیر بحرانی
9,500 تومان

نوشته:الیاهو م. گلدرت،ناشر:آوین،ترجمه:داریوش نقشینه - نوشین آشوری،آموزش مدیریت پروژه در قالب داستان

کتاب کوچک مدیریت زمان (برایان تریسی)
1,500 تومان

نوشته :برایان تریسی،ناشر: راشین،ترجمه : اشرف رحمانی و کوروش طارمی؛رموز استفاده بهتر از وقت در زندگی

کتاب مدیریت زمان
5,000 تومان

نوشته : مارک مانسینی، ناشر : آوین، ترجمه : ابوذر کرمی ؛ 24 تکنیک مدیریت زمان و غلبه بر اتلاف وقت