یخچال و فریزر

کلمن آب جهان
18,000 تومان

کلمن آب جهان با کاربرد مسافرت و استفاده در خانه که باعث جلوگیری از باز و بسته شدن درب یخچال می شود