لوازم اوليه صنايع دستي

گردوشکن دست ساز تمام فلزی
35,000 تومان

قابل اسفاده در آپارتمانها و کارگاههای کوچک شخصی فاقد صدای چکش کاری بادام شکن فندق شکن پسته شکن ساده و بادوام