لوازم اوليه صنايع دستي

گردو شگن ابتکار
28,000 تومان

قابل اسفاده در آپارتمانها و کارگاههای کوچک شخصی فاقد صدای چکش کاری بادام شکن فندق شکن پسته شکن