لوازم اوليه صنايع دستي

گردو شکن آپارتمانی
28,000 تومان

قابل اسفاده در آپارتمانها و کارگاههای کوچک شخصی فاقد صدای چکش کاری بادام شکن فندق شکن پسته شکن ساده و بادوام