موفقیت

کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست
13,000 تومان

نوشته:کیم وو چونگ،ناشر:معیار علم،ترجمه:داود نعمت اللهی؛راه های فوق العاده برای بدست آوردن پول های کل

کتاب چگونه قانون جذب را در زندگی خود فعال کنیم؟
1,400 تومان

نوشته : جک کنفیلد،ناشر : توسعه آموزش،ترجمه : محمد رضا سیدآقا؛زدودن باورهای منفی جهت حذف موانع پیشرفت

کتاب شیوه های روابط مؤثر
3,500 تومان

نوشته : جان سی.ماکـسول،ناشر : تهران،ترجمه : مهدی قراچه داغی؛آنچه هر رهبری باید بداند

کتاب روان شناسی ابراز وجود
3,500 تومان

نوشته : سیده آزاده موسوی زاده،ناشر : جهان دانش؛کلید طلایی موفقیت با آموزش فن جرات ورزی

کتاب قدرت
12,000 تومان

نوشته : روندا بایرن،ناشر : قاصدک صبا،ترجمه : سیمین موحد؛کلیدهای قدرت و تاثیر آن روابط مادی و معنوی

کتاب پدر پولدار ، پدر بی پول
24,000 تومان

نوشته : رابرت کیوساکی، ناشر : آوین، ترجمه : مامک بهادر زاده ؛ رازهای کـسب ثروت از زبان رابرت کیوساک

کتاب چرا اون خنگه پولدار شده ولی من نشده ام ؟
5,000 تومان

نوشته : رابرت شمین ، ناشر : نص ، ترجمه : علی مفتخر ؛ اسرار و قوانین موفقیت در کـسب ثروت

کتاب وقت طلاست
2,500 تومان

نوشته:برایان تریسی،ناشر:راشین،ترجمه:منیرالدین اعتضادی ؛استفاده از مدیریت زمان در زندگی شخصی وحرفه ا

کتاب ترمز را رها کن
1,200 تومان

نوشته:برایان تریسی ،ناشر:راشین، ترجمه:منیر الدین اعتضادی ؛ 18روش برداشتن موانع ورود به شاهراه پیشرفت

کتاب شیوه اجرا
12,500 تومان

نوشته:لری باسیدی-رام چاران،ناشر: آوین،ترجمه: امیر توفیقی،تبدیل افکار به واقعیت با حاکمیت فرهنگ اجرا

کتاب شگردهای دِل در تسخیر بازار
8,000 تومان

نوشته:استیفن هولزنر، ناشر : مبلغان،ترجمه : مجید نوریان ؛اسرار موفقیت شرکت دِل در تسخیر بازارهای جهان

کتاب رموز موفقیت برای زنان در زندگی وکار
1,500 تومان

نوشته:برایان تریسی،ناشر : راشین، ترجمه : اشرف رحمانی و کوروش طارمی ؛اسرار موفقیت زنان در عرصه اجتماع